Herkomst

Het is een vaststaand feit dat de Tibetaanse TerriŽrs reeds lang verspreid zijn in de wereld doch
hun afkomst kan men niet verloochenen.

Komend uit het land, dat het dak van de wereld genoemd wordt,
is hij bestand tegen grote hitte en extreme koude.
Hij is een der enige rassen ter wereld die zich op steile berghellingen kan handhaven.

Dit heeft hij te danken aan zijn lichaamsbouw, waarbij de achterhand hoger is dan de voorbenen
en de gewelfde ribben doen vermoeden dat zijn longinhoud eveneens groter
is dan dat van andere honden, vandaar zijn groot uithoudingsvermogen.

Let wel dat de T.T.zoals wij hem kortweg zullen noemen in het land van herkomst slechts beschikte
over een HALFLANGE beharing zodat zijn taak om het vee en de berggeitjes uit de bergen halen
voor hem geen probleem was.

Vele speculaties werden gemaakt waar de T.T. vandaan zou kunnen komen, doch tijdens het bezoek in BelgiŽ van de Tibetaanse berggids Migmar Lakspa, vernamen wij dat de Tibetaanse honden in het algemeen afkomstig zouden zijn van de mongoolse vlakten, dus meer bepaald uit centraal AziŽ.

Als men even in de geschiedenis terugblikt zal men bemerken dat deze honden verspreid raakten
tijdens invallen van mongoolse hordes in vele delen van AziŽ waaronder toevallig ook Tibet,
de bakermat van onze T.T.

Wij persoonlijk zijn er fier op dat wij nog steeds het oertype bezitten en koesteren want veel te veel worden heden ten dage de honden in het algemeen aangepast aan een steeds wisselende rasstandaard en dit komt, naar onze mening, het ras niet ten goede.

 

De banner hieronder werd voor onze site gecreëerd door onze webmaster in 2007 de heer Alfons Mampaey en wordt nu schaamteloos en ongevraagd zonder toestemming gebruikt door de huidigeTibetaanse Rassenclub van België (TRC) daarbij de copyright en de auteursrechten met de voeten tredend. Ook teksten waarvan ik de auteur ben, worden eveneens schaamteloos gebruikt zonder toestemming.
Blijkbaar zijn deze personen zelf niet creatief genoeg en vind men het nodig om plagiaat te plegen en zijn alle middelen  daarbij goed genoeg om hun site te vullen.

Namens onze webmaster en mijzelf Cecile Ver Berne